เปิดแล้ว เปิดแล้ว !!

ตลาดนัดแรงงานต่างด้าวรายวัน

** ที่นี่ที่เดียว **


ที่มีแรงงานต่างด้าวมาสมัครงานมากที่สุดในประเทศไทย


ตลาดนัดแรงงานต่างด้าวรายวัน


" ใส่ใจลูกค้า "

หลักสำคัญในการดำเนินงานของเรา


เรามีทีมงาน และ บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ
ทำให้ประสานงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งหมดนี้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
** แรงงานก่อสร้าง ช่างทุกประเภท สำหรับผู้ประกอบการและผู้รับเหมาที่สนใจแรงงานจะไม่ขาดแรงงานอีกต่อไป **

ประชาสัมพันธ์

นำเข้าคนงานถูกต้องตามกฏหมาย

นำเข้าแรงงานแบบ MOU นำเข้ามาครั้งละมากๆ

แรงงาน-กรรมกร มีคุณภาพ

แรงงาน-กรรมกรมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนทั้งหมด

เราใส่ใจให้บริการ

เราให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้รับเหมาทุกคน

Architect Img

แรงงานรายวัน

เรามีแรงงานรายวันมาสมัครมากที่สุดในประเทศ

กรรมกรรายวัน

เรามีกรรมกรรายวันมาสมัครมากที่สุดในประเทศ

เวิ้งที่จอดรถรับแรงงาน

เรามีเวิ้งที่จอดรถรับแรงงานที่ใหญ่และกว้างขวาง